Voor de YoungOne is het prettig om zo snel mogelijk uitbetaald te worden. De YoungOne wordt uitbetaald aan de hand van het aantal uur dat is goedgekeurd door jou, de opdrachtgever. Keur dan ook de uren zo snel mogelijk goed, voor een snelle en voorspoedige afwikkeling maar uiterlijk voor de eerstkomende dinsdag.