YoungOnes maakt voor jou als opdrachtgever een wekelijkse verzamelfactuur. Op deze verzamelfactuur staan alle freelancers die in de voorgaande week hebben gewerkt bij jou. Per freelancer wordt aangegeven hoeveel uur hij/zij heeft gewerkt, het uurtarief en het totale bedrag. Daarnaast wordt het bedrag dat in rekening wordt gebracht door YoungOnes gegeven. Tot slot wordt het totaal te betalen bedrag weergegeven.