Wanneer een freelancer niet kan, zal deze een vervanger moeten regelen in overleg met jou als opdrachtgever. Mocht de freelancer of de vervanger vervolgens niet op komen dagen, zal deze geblokkeerd worden op het platform.